Aanvullende regels:

Doelgroep:

Alleenstaande mannen vanaf 20 jaar zijn hier welkom.

Achtergrond, religie afkomst en de last die men draagt zijn niet belangrijk. Welgelegen wil laagdrempelig zijn.

De enige uitsluiting van wonen zijn, het gebruik van harddrugs zonder dat het bij ons bekend is en in het zorgplan omschreven staan, of een verleden van extreem geweld. Het betrappen op gebruik van harddrugs kan heeft dan ook gevolgen op wonen.

Achtergrondregels rondom verslaving:

Verslaving aan softdrugs en of alcohol vormt geen belemmering om hier te kunnen wonen.
Gebruik van harddrugs is echter niet toegestaan bij Welgelegen.
Hiervoor worden de volgende omschrijvingen gehanteerd:

  • Softdrugs: Op het gebied van drugs, zijn dus de softdrugs (zoals cannabis en hasj) toegestaan.
  • Harddrugs: Sterkere soorten zoals cocaïne, heroïne, speed, amfetamine en GHB zijn niet toegestaan,
    gebruik hiervan is dan ook ten strengste verboden en betekent in bijna alle gevallen een contra-indicatie voor wonen bij Welgelegen.
  • In overleg met verslavingszorg, en of GGZ kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Deze staan dan ook in het Zorgplan Nulmeting vermeld.
  • Aan deze uitzonderingen zijn zeer strenge regels verbonden.
  • Alcohol: Verslaving aan alcohol is geen belemmering en word dan gebruik ook getolereerd.

Huisregels:

In de huisregels zijn bovenstaande voorwaarden gedeeltelijk vermeld. Huisregels dienen door elke nieuwe bewoner te worden ondertekend. In de huisregels staan verder zaken omschreven rondom wonen en leven bij Welgelegen. Bij een huis regelement wordt ook deze uitsluiting criteria overhandigd en getekend.

Waarschuwingen:

De regel hier is dat men eerst een waarschuwing ontvangt. 
Er wordt besproken waarvoor men de waarschuwing ontvangt. 
Volgt er weer een waarschuwing, dan wordt verslag gemaakt en overleg gevoerd met Hulpverlening, Cliënt en leiding. 
Aan deze waarschuwing zijn acties verbonden met gevolgen. 
Volgt de derde waarschuwing dan is het einde oefening en word tot uitzetten overgegaan.

Direct uitzetting:

Ook zijn er directe maatregelen.
Bij gebruik van geweld met ernstige gevolgen. 
Bij geweld gericht naar hulpverlener. 
Bij het in ernstig gevaar brengen van medebewoners

Klik hier om de aanvullende huisregels te downloaden (PDF).

© Copyright Woon-zorgcomplex Welgelegen  |  Ontwerp WebSpinner en ictíneo